Столична библиотека
Централна сграда:


София, пл. „Славейков“ № 4
Тел. 02/8015 916;
E-mail: sb_obs@abv.bg


  Столична библиотека
Филиали:


Филиал 'Сердика'
1000 София
ул. Сердика 1


Филиал 'Люлин'
1336 София
ж.к.'Люлин' бл.330-331

Филиал 'Студентски'
1700 София
Студентски град', бл. 5, стол 17
Prima-Soft Ltd.

Прима-Софт ООД
(iLib - разработка)
1505 София, ул. Русалка 4
e-mail: office@primasoft.bg
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]

 

СофтЛиб ООД
(iLib - внедряване)
София 1142 ул. "Юрий Венелин" No 42, ет. 1, ап. 1
e-mail: softlib@primasoft.bg, softlib@mail.bg
тел. (02) 980 57 53
GSM 0887 284 725, 0887 240 100