Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Заглавие"=Капитал
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 0
Книга
Подзаглавни данни: Критика политической экономии : Т. 1 - 3
Авторска отговорност: Карл Маркс ; Пер. с 4 нем. изд., провер. Фридрихом Энгельсом ; Под ред. П. Струве
Издателство: Издание О. Н. Поповой;Санкт-Петербург
Година на издаване: 1899
Сигнатура: 141.82/М-32Кк
Форматна сигнатура: V4186
ID: STOL10311045
[Томове]
Кн. 1 Маркс, Карл Процесс производства капитала/Энгельс, Фридрих;ред.; Струве, Петр Бернгардович;ред.; Гурвич, Е. А.;прев.; Зак, Л. М.;прев..-1899.-XXXIV, 673, IVс.
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 0
Книга
Подзаглавни данни: Критика политической экономии : Т. 1 - 3
Авторска отговорност: Соч. Карла Маркса ; Под ред. [и с предисл.] Фридриха Энгельса ; Пер. с нем. [и изд. Н. Даниельсона]
Издателство: Н. Поляков;Санкт-Петербург
Година на издаване: 1872-1896
Сигнатура: 141.82/М-32Кк
Форматна сигнатура: 198727
ID: STOL10313988
[Томове]
Т. 2 Маркс, Карл Кн. 2 : Процесс обращения капитала/Энгельс, Фридрих;ред.; Энгельс, Фридрих;предг.; Даниельсон, Николай Францевич;прев..-1885.-XXI, 403с.
Т. 3 Маркс, Карл Кн. 3 : Процесс капиталистического производства, взятый в целом/Энгельс, Фридрих;ред.; Энгельс, Фридрих;предг.; Даниельсон, Николай Францевич;прев..-1896.-XLVI, 734с.
 
Добави в кошницата
 
 Екземпляри: 141
Периодично издание
Подзаглавни данни: Седмичник за икон. и полит. тенденции
Авторска отговорност: Ред. колегия: Иво Прокопиев - глав. ред. и др.
Издателство: АИИ;София
Начална година: 1993
Поредност: седмично
ISSN: 1310-2303
Сигнатура: в К 26
ID: STOL20001924
Колективен автор: АИИ [Агенция за инвестиционна информ.] ООД
[Томове]
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):